MODUL 3

DIABETES ÄR EN AV VÅRA STORA FOLKSJUKDOMAR

I den här modulen kommer vi att fokusera på typ 2-diabetes men vi tittar även på andra diabetesformer.

Vi går igenom vad det är som har orsakat din typ 2-diabetes, vilka följdsjukdomar du kan få av din sjukdom och vad du kan göra för att bli symtomfri.

Det är viktigt att du förstår din sjukdom för att kunna göra något åt den. 

DIABETES GLOBALT

Diabetes är en av världens vanligaste, icke-smittsamma sjukdom. Diabets, och framförallt typ 2-, ökar så snabbt att den liknas vid en epidemi.

 • Mer än ca 463 miljoner vuxna människor har diabetes i världen.
 • Lika många människor har diabetes utan att veta om det.
 • 2030 beräknas antalet stiga till ca 578 miljoner.
 • I Europa har ca 59 miljoner diabetes.
 • 2045 beräknas antalet stiga till 68 miljoner i Europa.
 • Antalet fall av typ 2-diabetes ökar i de flesta länder.

2019 orsakade diabetes fler än 4 miljoner dödsfall. Det är en människa var åttonde sekund.

(Källa: diabetesportalen.lu.se)

  HUR SER DET UT I SVERIGE?

  Levnadsvanorna anses spelar en viktig roll för att utveckla typ 2-diabetes. Mat, övervikt och stillasittande har betydelse, men även arvsanlag spelar in.

 • Ungefär 500 000 personer har typ 2-diabetes i Sverige idag.
 • Av dem har 90 procent typ 2-diabetes. Det är 450 000 personer.
 • 200 000 personer i Sverige har sjukdomen utan att veta om det.
 • Över en miljon svenskar går omkring med pre-diabetes som är förstadiet till typ 2-diabetes..

Mat, övervikt, stillasittande och arv har betydelse för uppkomsten.

(Källa: Diabetesförbundet)

OM MAN INTE HAR DIABETES

Så här fungerar det, enkelt förklarat om allt är normalt och man inte har diabetes.

 • När man äter mat som innehåller kolhydrater omvandlas dessa till glukos i kroppen. Ju mer kolhydrater man äter desto mer glukos i kroppen (i Modul 4 går vi djupare in på vad kolhydrater är).
 • Cellerna fylls med glukos för att ge energi.
 • För att bryta ner glukos behöves insulin.
 • Insulin produceras i bukspottkörteln och är ett hormon som bland annat reglerar blodsockernivåerna i kroppen.
 • Insulinet skickas ut i blodet när koncentrationen av glukos ökar och hjälper cellerna att omvandla glukos till energi.

När man är frisk gör processen att blodsockret ligger på normala nivåer.

Så här fungerar det om allt är normalt. 

TYP 1-DIABETES

Typ 1- och typ 2-diabetes är två väldigt olika sjukdomar. Vid typ 1-diabetes har kroppens eget immunförsvar angripit cellerna i bukspottkörteln och förstört dem så att de inte längre kan tillverka insulin.

Kroppens celler kan inte ta upp blodsockret utan insulin, så när cellerna i bukspottkörteln är förstörda stannar blodsockret kvar i blodet och blodsockernivån ökar.

Typ 1-diabetes är delvis en ärftlig sjukdom. Man ärver en benägenhet att utveckla ett immunförsvar som kan komma att angripa och förstöra cellerna som bildar insulin. Man vet inte varför immunförsvaret angriper cellerna men i ny forskning har man sett att dålig tarmbakterieflora kan spela in vid utveckling av diabetes.

De första symtomen är att:

 • du behöver kissa ofta och mycket.
 • du är törstigare än vanligt.
 • du känner dig onormalt trött och kraftlös.
 • du minskar snabbt i vikt.
 • du mår illa.
 • du har ont i magen.
 • du ser suddigt och får synrubbningar.
 • du kan få svampinfektion i underlivet.

KAN LEDA TILL KETOACIDOS

Typ 1-diabetes som inte är tillräckligt behandlad gör att blodsockervärdet blir mycket högt. Det kan i sin tur göra att du får syraförgiftning, så kallad ketoacidos. Det är ett allvarligt tillstånd som kan bli livshotande om det inte behandlas. 

Men oftast har man sökt vård innan dess eftersom man mår så dåligt av symtomen. 

Sjukdomen kommer oftast, men inte alltid, när man är ung. Alla drabbade behandlas med insulin. 

TYP 2-DIABETES

Det underliggande problemet vid typ 2-diabetes är att du har utvecklat något som heter insulinresistens.

Hur uppstår då insulinresistens?

När sockerhalten i blodet är för hög, på grund av ett för stort intag av kolhydrater och ett stillasittande liv, blir cellerna överfyllda med glykos och det som inte ryms i cellerna börjar läcka ut i blodet.

Reflexmässigt börjar bukspottkörteln producera mer insulin och försöker trycka in glukos i cellerna, m
en det går inte för cellerna är redan fulla av glukos. Så insulinet blir kvar i blodet istället. Du har nu ett överflöd av både glukos och insulin i ditt blod.

När du under en längre tid både har för mycket glukos och insulin i blodet utvecklar du tillståndet insulinresistens. 

Insulinresistens innebär att din kropp är resistent mot ditt eget insulin.

Man kan ha insulinresistens utan att utveckla typ 2-diabetes. Har man övervikt med bukfetma är det oftast en indikation på insulinresistens. 

Insulinresistens och ärftlighet är en grundläggande orsak till att utveckla typ 2-diabetes. 

SYMPTOM OCH SJUKDOMAR INSULINRESISTENS

Ett av de tidigaste symtomen på insulinresistens är att midjemåttet ökar då kroppen lagrar fett i buken.

Några symptom och sjukdomar som är kopplade till insulinresistens.

Symptom

 • Övervikt
 • Central bukfetma
 • Mörka torra fläckar i ljumskarna, armhålorna eller i nacken.

Sjukdomar

 • Fettlever
 • Cancer
 • Högt blodtryck
 • Infertilitet
 • Gravidites-diabetes
 • Alzheimers

Viktigt att komma ihåg är att det är insulinresistens som är grundorsaken till din typ 2-diabetes.

PRE-DIABETES

Pre-diabetes är förstadiet till typ 2-diabetets där blodsockret börjar höjas sakta och ofta utan att man märker det och uppstår efter en längre tids insulinresistens.

Det går att undvika att utveckla typ 2-diabetes om man under pre-diabetesfasen gör en livsstilsförändring. Men oftast så upptäcker man inte det förrän det har gått så långt att typ 2-diabetes redan har utvecklats.

 • Det är vanligt att personer med övervikt eller fetma har ett blodsocker som är högre än normalt men lägre än gränsen för typ 2-diabetes. 
 • För en del som har pre-diabetes är blodsockret normalt vid fasta men högt under dagen. 

Så det är lite lurigt att upptäcka men båda grupperna har pre-diabetes men det ser olika ut beroende på när man tar provet.

BLODSOCKERVÄRDEN VID PRE-DIABETES

 • Riktvärdena för pre-diabetes är ett blodsockervärde på 6,1 - 6,9 mmol/l efter 10 - 12 timmars fasta, så kallat fasteglukos.
 • När du anses ha utvecklat typ 2-diabetes har du ett blodsockervärde fastande på 7,0 eller högre.
 • Ett fastevärde på 6 mmol/l är alltså normalt men hos helt friska personer kan ett fasteblodsocker ligga på betydligt lägre värden som 4,5 - 4,7 mmol/l.
  Ett vanligt symptom för insulinresistens och pre-diabetes är hjärt- och kärlsjukdom. Alltför ofta ställs diagnosen när patienten vårdas för sin första hjärtinfarkt.

Pre-diabetes förekommer ofta hos människor med etablerad hjärt- och kärlsjukdom.

SYMPTOM PÅ TYP 2-DIABETES

Symptomen på alla typer av diabetes är ganska snarlika. 

 • Du kissar ofta

Ett vanligt första tecken är att du kissar mer och oftare än vanligt. När blodsockernivån blir tillräckligt hög läcker det socker till urinen. Sockret i urinen suger upp vatten från kroppen vilket gör att mängden urin ökar. Detta leder också till att du blir mer törstigare.

 • Du är ovanligt törstig

Eftersom du förlorar stora mängder vätska blir du också törstigare. Ökad törst kan därför vara ett tecken på diabetes. Vissa upplever också en ökad muntorrhet.

 • Du känner dig trött

Insulinbristen leder till allvarliga störningar i ämnesomsättningen vilket gör att du kan känna dig trött och kraftlös.

 • Viktförändring

Det inte heller ovanligt att den syns på vågen, ofta i form av kraftig viktnedgång. Rasar du oförklarligt i vikt kan diabetes vara en bakomliggande orsak eftersom kroppen har börjat bryta ned protein från dina muskler istället för att ta det från fettet.

 • Synförändringar

Ett annat klassiskt symptom är att din syn förändras. Ser du suddigt en dag så kan du se bra nästa dag. 

Alla typer av diabetes har liknande symptom.

KOMPLIKATIONER OCH FÖLJDSJUKDOMAR

Vanliga komplikationer och följdsjukdomar vid insulinresistens, pre-diabetes, typ 1-diabetes och typ 2-diabetes är:

 • Högre risk än andra att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar såsom stroke och hjärtinfarkt.
 • Njurar skadas och du kan få nedsatt njurfunktion.
 • På grund av försämrad cirkulation så finns det risk att sår på fötterna som inte läker vilket kan leda till amputation.
 • Högre risk för nedsatt syn som kan leda till blindhet.
 • Nervförändringar vilket kan ge nervsmärtor, oftast i benen.
 • Många vanliga former av cancer är relaterade till typ 2-diabetes och fetma.
 • Ny forskning visar att Alzheimers kan kopplas till insulinresistens.
 • Högre risk för att få infektioner.
 • Fettlever som inte är alkoholrelaterad.
 • Svampinfektioner som svamp i munnen, underliv, på naglar och fötter.

Ny forskning visar att Alzheimers kan kopplas till insulinresistens.

BEHANDLA TYP 2-DIABETES MED MAT

Eftersom den grundläggande orsaken till typ 2-diabetes är insulinresistens kan du inte bara behandla ditt höga blodsocker för att må bra utan du behöver även behandla din insulinresistens.

 • Insulinresistens är grundsjukdomen
 • Högt blodsocker är symptom

Om du fortsätter att äta mat med mycket kolhydrater och tar insulin eller annan medicin för att få ner blodsockret behandlar du bara symtomen och inte själva grundsjukdomen. 

För att minska på dina följdsjukdomar är det viktigt att behandla grundorsaken och inte bara symtomen. 

När du väljer att behandla grundsjukdomen som är insulinresistens äter du mat med ett lågt innehåll av kolhydrater.

Då kommer dina blodsockernivåer att minska och din bukspottkörtel kan återhämta sig och producera insulin som din kropp behöver. 

När du har för mycket socker i kroppen finns det bara två saker att göra: Sluta mata in och förbränn mer. Då kommer du få tillbaka din hälsa.

För att minska på dina följdsjukdomar är det viktigt att behandla grundorsaken och inte bara symtomen.

LADA

Vad är LADA?

Den här typen av diabetes är nästan lika vanlig som typ 1-diabetes.

Jag tar upp den här typen av diabetes eftersom man debuterar med LADA i vuxen ålder och det händer att man inom vården missar LADA patienter och sätter diagnosen typ 2-diabetes istället. 

Till skillnad från typ 2-diabetes så är/blir man insulinberoende när man har LADA. Det går inte att äta sig symtomfri som en typ 2-diabetiker kan göra. Men att äta mat med ett lågt innehåll av kolhydrater gör att du får ett jämnare blodsocker och du behöver förhoppningsvis ta mindre insulin.

Man räknar med att cirka tio procent av alla som får diabetes efter 35 års ålder har LADA.

Som diabetiker med LADA har man oftast inte samma markörer som typ 2-diabetiker.

Som till exempel: 

 • Inte högt blodtryck
 • Inte stor övervikt
 • Inte högt kolesterol.

Tecken på LADA kan vara detsamma som typ 1-diabetes.

 • Kissar stora mängder
 • Trötthet
 • Viktnedgång

Blir du diagnostiserad med LADA så räknas du som typ 1-diabetiker och då får du gå på sjukhuset för kontroller i stället för på vårdcentralen. Du får även tillgång till bättre hjälpmedel.

Du kolar om du har LADA med ett enkelt blodprov på vårdcentralen. 

Ett tecken för dig som går den här kursen på att du kan ha LADA istället för typ 2-diabetes, kan vara att du följer kost- och träningsråden i det här programmet och äter minimalt med kolhydrater under en längre tid men du får ändå inte ner ditt blodsocker till en normal nivå. 

Då kan det vara bra att ta ett prov på din vårdcentralen och ta reda på om du har LADA istället för typ 2-diabetes. 

Man räknar med att cirka tio procent av alla som får diabetes efter 35 års ålder har LADA.

SAMMANFATTNING

I den här modulen har vi gått igenom:

 • Det är insulinresistens som orsakar din typ 2-diabetes.
 • Högt blodsocker är bara ett symtom på insulinresistens.
 • Du behöver behandla din insulinresistens för att få tillbaka din hälsa.
 • Du behandlar din insulinresistens med mat som innehåller lite kolhydrater.

Nu vet du vad diabetes typ 2 är och har nu lagt grunden för att i framtiden kunna normalisera ditt blodsocker

Då är du färdig med den här modulen!