MODUL 7

DINA UPPGIFTER

Så här ser upplägget ut för programmet och din nedtrappning av kolhydrater. 
Den är indelad i två faser. 

FAS 1-6

Under månad 1-6 kommer du att minska på innehållet av kolhydrater i dina livsmedel som du köper och äter.

 • Månad 1 - 50 g kolhydrater/100 g
 • Månad 2 - 40 g kolhydrater/100 g
 • Månad 3 - 30 g kolhydrater/100 g
 • Månad 4 - 20 g kolhydrater/100 g
 • Månad 5 - 10 g kolhydrater/100 g
 • Månad 6 - 5 g kolhydrater/100 g 
Efter dessa 6 månader går du vidare till nästa fas.

FAS 7-12

Vid månad 7-12 kommer du att gå in i en ny fas. Då ska du börja med att räkna och begränsa dina kolhydrater som du äter under en dag.

 • Månad 7 - Introduktion
 • Månad 8 - 200 g kolhydrater/dag
 • Månad 9 - 150 g kolhydrater/dag
 • Månad 10 - 100 g kolhydrater/dag
 • Månad 11 - 50 g kolhydrater/dag
 • Månad 12 - 25 g kolhydrater/dag

När du har gjort månad 12 så är du klar med programmet och min förhoppning är att du har normaliserat ditt blodsocker.

GÖR DINA UPPGIFTER I ORDNINGSFÖLJD

Skriv ner dina uppgifter på de färdiga bladen som finns på sidorna för utskrift eller i en egen dagbok.Notera dina svar och funderingar för att kunna följa din egen utveckling.

Det är motiverande!